پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي - 14 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي - 14 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي - 14 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي

پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي

پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي

پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي

پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي

پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي

ماموريت
بيانيه ماموريت سندي است كه سازمان را از ساير سازمان‌ها متمايز مي‌كند.
بيانگر ارزش‌ها و اولويت‌هاي سازمان است.
پاسخ به: ما به چه كاري مشغول هستيم.
نشان دهنده مسير آينده شركت
مرحله دوم
تعيين جايگاه استراتژيك
ماتريس تهديدات، فرصت‌ها و نقاط قوت، ضعف(SWOT)
ماتريس داخلي و خارجي IE
ماتريس استراتژيهاي اصلي M.S
ماتريس ارزيابي موقعيت اقدام Cمرحله سوم
تصميم گيري و اولويت بندي
ماتريس QSPM
استراتژي‌هاي توسعه ظرفيت
استراتژي‌هاي پرتفوي محصول
استراتژي توسعه سازماني
استراتژي رقابتي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین