پاورپوینت ارزشمند پرچ - 19 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرچ - 19 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرچ - 19 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرچ

پاورپوینت ارزشمند پرچ

پاورپوینت ارزشمند پرچ

 پاورپوینت ارزشمند پرچ

پاورپوینت ارزشمند پرچ

پاورپوینت ارزشمند پرچ

مقدمه
پرچ کاری
برای اتصال دو یا چند قطعه به یگدیگر می توان از میخ پرچ استفاده کرد . برای این کار ابتدا سوراخی در قطعات ایجاد کرده میخ پرچ را در آن قرار داده و سپس با استفاده از پرچ کن عمل پرچ کاری انجام می شود. این کار اغلب بدون اشکال صورت می گیرد
در صورت بروز مشکل با استفاده از میخ پرچ دیگری می توان اشکال را برطرف کرد
چون هزینه پرچ کاری در تیراژ زیاد قابل تو جه است,بنابراین برای جلوگیری از اشکالات و کاهش هزینه ها باید در انتخاب میخ پرچ دقت شود .
پ) با انفجار:
در پرچ انفجاری مقداری مواد منفجره قرار داده شده است. پس از قرار دادن پرچ در سوراخ مورد نظر،ان را به کمک گرم کن، گرم می کنند. در نتیجه باانفجار مواد دهانه ی خروجی لاله و اتصال برقرار می شود. این پرچ نیز برای اتصالات قوی، به ویژه زمانی که به پشت ورق ها دسترسی نداریم، مناسب است.
پ) با انفجار:
در پرچ انفجاری مقداری مواد منفجره قرار داده شده است. پس از قرار دادن پرچ در سوراخ مورد نظر،ان را به کمک گرم کن، گرم می کنند. در نتیجه باانفجار مواد دهانه ی خروجی لاله و اتصال برقرار می شود. این پرچ نیز برای اتصالات قوی، به ویژه زمانی که به پشت ورق ها دسترسی نداریم، مناسب است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند پرچ است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند پرچ از لینک زیر استفاده کنید: