دانلود پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت اضافه ولتاژها و حفاظت تجهيزات سيستم قدرت - 44 اسلاید

 

 

 

 

حفاظت تأسيسات الكتريكي در برابر اضافه ولتاژهاي كليد‌زني:

براي كاهش دامنه اين نوع اضافه ولتاژها:

ـ استفاده از برقگيرها (در ابتداي خطوط يا ورودي پست, قبل از كليد قدرت و سكسيونر)

ـ بكارگيري فيلتر در كنار كليدهاي قدرت و بانكهاي خازني

ـ استفاده از ترانسفورماتورهاي ولتاژ مغناطيسي (در خطوط)

ـ استفاده از راكتورهاي شنت

ـ استفاده از دژنكتورهاي مقاومت دار يا CRCB (در شبكه‌هاي فشارقوي )

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: