دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها - 255 اسلاید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها - 255 اسلاید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها - 255 اسلاید

 

 

 

 

1- سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید

2- اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید

3- اجزاءمختلف سیستم در یک موسسه آموزشی را مشخص کنید

4- سیستم باز و بسته را مقایسه کنید

5- آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهید و نحوه عملکرد آنتروپی را در سیستم های باز و بسته شرح دهید

6- سیستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضیح دهید

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: